Forebyg synsfejl og øjenskader hos Bruuns Optik i Helsinge

Desværre er der flere, der hvert år oplever synsfejl og øjenskader. Det kan blandt andet være opstået efter en kraftig uv-påvirkning, efter for lang tid med forkert reguleret syn, eller fordi man har undgået at tage en synsprøve eller få foretaget en synsfeltscreening. I værste tilfælde kan de manglende handlinger føre til varige mén og kroniske skader blandt andet i form af grøn stær, som ikke kan behandles.

Vil du gerne være med til at forebygge synsfejl og øjenskader og eventuelt sikre dig at sådanne opdages i tide, så chancen for behandling er større? Så kig ind hos os hos Bruuns Optik i Helsinge.

Mindre synsfejl og øjenskaber kan ofte udbedres og forebygges

Ofte er det muligt at udbedre og forebygge synsfejl og øjenskader, hvis man bruger de retter værktøjer, og der er mange at vælge mellem:

  • Kontaktlinser
  • Briller
  • Solbriller
  • Operation
  • Synstræning
  • Synsprøve
  • Synsfeltscreening

Få hjælp til behandlingen

Hvad er passer til dig, er noget en optiker hos Bruuns Optik i Helsinge kan svare på, og denne vil også kunne vejlede dig i dit videre forløb, så du gør noget godt for dit syn.